Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8143 | รายที่ 8144 | รายที่ 8145 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8144 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : หอบ เหนื่อย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง แม่ค้ากลุ่มเสี่ยงตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-29 กันยายน 2564 03.00 - 07.30 น. - ขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ / กลับบ้าน
30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ที่ รพ.กาฬสินธุ์ธนบุรี ด้วย ATK (ผลไม่พบเชื้อ)
7 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล) / มีอาการหอบ เหนื่อย
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น