Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8147 | รายที่ 8149 | รายที่ 8150 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8149 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
15.00 น. น้องชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997)เดินทางกลับจากเรือนจำโคกคำม่วงและเข้ามาพักอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
29 -30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปซื้อของร้านค้าในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน(เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปซื้อของร้านค้าในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
17.00-17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอเขาวงและแวะกดเงินที่ตู้ธนาคารกรุงเทพ สาขาอำเภอเขาวง หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
- ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงให้เข้าไปรับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 (ผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม โควิด-19 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น