Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8149 | รายที่ 8150 | รายที่ 8151 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8150 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดาและพี่สาว
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดา พี่สาว และบิดา(บิดากลับจากสถานคุมประพฤติ)
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. แจ้งผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นของบิดามารดา พบเชื้อโควิด-19
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ เขารักษาที่รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. แจ้งผล RT-PCR พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น