Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8150 | รายที่ 8151 | รายที่ 8152 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8151 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 13.00 น. ภรรยาไปรับที่สถานคุมประพฤติ เพื่อกลับบ้าน ตำบลหนองแปน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแปน
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแปน
1-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแปน
6 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผล RT-PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น