Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8152 | รายที่ 8153 | รายที่ 8154 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8153 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 – 26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
27-28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และสัมผัสคลุกคลีกินข้าวกับน้า (ผู้ป่วยรายที่ 7940) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 – 30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ (อยู่ในบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 7940,7932,7947
1 - 3 ต.ค.. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ (อยู่ในบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 7940,7932,7947
4 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 ต.ค. 64 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผล ATK ผลไม่พบเชื้อ และกลับมากักตัวต่อที่บ้าน
5-6 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไอ
7 ต.ค. 64 08.00 น.-13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถ EMS อบต.โคกเครือ ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR
8 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลตรวจ Covid19 มีผลพบเชื้อ
8 ต.ค. 64 16.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น