Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8153 | รายที่ 8154 | รายที่ 8155 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8154 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 24 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ก่อนป่วยกักตัวอยู่เรือนจำโคกคำม่วง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-28 ก.ย. 2564 06.00 - 24.00 น. กักตัวเรือนจำโคกคำม่วง
29 ก.ย. 2564 14.00 - 15.30 น. ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง โดยรถยนต์ส่วนตัว พ่อกับแม่ไปรับ
30 ก.ย.-5 ตค.2564 06.00 - 24.00 น. กักตัวที่เถียงนาตัวเอง
6 ต.ค.-5 ตค.2564 13.00 - 19.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
7 ต.ค. 2564 13.30 - 21.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น