Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8155 | รายที่ 8157 | รายที่ 8158 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8157 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. – 2 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน (มีญาติเดินทางมาจากสมุทรปราการ (ผู้ป่วย โควิดเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ยืนยันรายที่ 8024 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
3 ต.ค. – 4 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน และไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน
5 ต.ค. 64 ช่วงกลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นบวก จากนั้นกลับมากักตัวอยู่บ้าน
6 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
7 ต.ค. 64 9.00 น. เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น