Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8157 | รายที่ 8158 | รายที่ 8159 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8158 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 11.00 น. -เดินทางไปรับผู้ป่วยรายที่ 8033 ที่เรือนจำโคกคำม่วง(เดินทางร่วมกัน 5 คน)
29 กันยายน 2564 15.00 น. -เดินทางกลับถึงบ้าน
29 กันยายน 2564 16.00 น. -ตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกัน 7 คน (กับญาติที่เดินทางไปรับด้วยกัน)
30 กันยายน 2564 ตลอดวัน -อยู่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 08.30 น. -ไปหาเพื่อนที่ หมู่ 2 ตำบลหนองสรวง และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 3 คน
1 ตุลาคม 2564 09.00-10.00 น. -ตั้งวงดื่มสุราร่วมกันกับเพื่อน 6 คน ที่หมู่ 2 ตำบลหนองสรวง
1 ตุลาคม 2564 16.00 น. -กลับบ้านรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวร่วมกัน 3 คน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก
2-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
7 ตุลาคม 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี
8 ตุลาคม 2564 10.00 น. -ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น