Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8158 | รายที่ 8159 | รายที่ 8161 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8159 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 09.00 - 15.30 น. ผู้ป่วย และภรรยา ใส่หน้ากากอนามัย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูกชายที่เรือนจำโคกคำม่วง
30 กันยายน - 2 ตุลาคม2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3-5 ตุลาคม2564 06.20 - 11.30 น. ไปเกี่ยวหญ้าที่ทุ่งนาเพื่อมาให้วัวที่บ้าน
6 ตุลาคม2564 06.20 - 11.30 น. ไปเกี่ยวหญ้าที่ทุ่งนาเพื่อมาให้วัวที่บ้าน
7 ตุลาคม2564 10.00 น. - 12.30 น. ตรวจหาเชื้อแบบรู้ผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
7 ตุลาคม2564 13.30 น.-21.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิด -19 วิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น