Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8159 | รายที่ 8161 | รายที่ 8162 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8161 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 41 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 ตุลาคม 2564 ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และ เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี ATK โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
ุ6 ตุลาคม 2564 08.00 - 09.30 น. เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2564 09.30 - 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น