Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8161 | รายที่ 8162 | รายที่ 8163 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8162 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ตุลาคม 2564 14.00 น. ไปรับสามีที่สถานคุมประพฤติ
30 - 31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน กับสามี และลูกอีก 2 คน
1-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน กับสามี และลูกอีก 2 คน มีเพื่อนบ้าน2คน และปู่มาที่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน กับสามี และลูกอีก 2 คน มีอาการไอ ตรวจ ATK ที่ รพ.กมลาไสย
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. แจ้งผลตรวจเบื้องต้น พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน แจ้งผลRT-PCR พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น