Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8162 | รายที่ 8163 | รายที่ 8164 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8163 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และสัมผัสคลุกคลีกินข้าวกับ ผู้ป่วยรายที่ 7940 โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 – 30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ (อยู่ในบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940,7932,7947)
1 ต.ค. 64 13.30 - เริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
2-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 64 08.00 น.-13.00 - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยการนั่งหลังกระบะ ตรวจด้วยวิธี ATK ผลเป็น ลบ
5-6 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 08.00 น.-13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถEMS อบต.โคกเครือ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
8 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลตรวจ Covid19 ผลพบเชื้อ
8 ต.ค. 64 16.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น