Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8164 | รายที่ 8165 | รายที่ 8166 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8165 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้างสร้างบ้านน็อคดาวน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานบ้านน็อคดาวน์สมเด็จ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-30 กันยายน 2564 08.00 - 18.00 น. - เดินทางไปทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ เพื่อนร่วมงาน 7 คน (ขณะทำงานไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย) / เลิกงานกลับบ้าน
1 - 3 ตุลาคม 2564 08.00 - 18.00 น. - เดินทางไปทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ / เลิกงานแวะซื้อกับข้าวในตัว อ.สมเด็จ
4 ตุลาคม 2564 08.00 - 19.00 น. - ไปร่วมงานศพญาติในหมู่บ้านเดียวกัน(หมู่ที่ 4 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ)
5 - 6 ตุลาคม 2564 08.00 - 18.00 น. - เดินทางไปทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ / เลิกงานกลับบ้าน / เริ่มมีอาการป่วยด้วยไอและมีน้ำมูกใส
7 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน (รอผล)
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น