Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8166 | รายที่ 8167 | รายที่ 8168 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8167 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 17.00 น. -รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อน 7 คนรวมทั้งผู้ป่วยรายที่ 8033
29 กันยายน 2564 18.00-20.00 น -ไปหาปลาที่เขื่อนลำปาวกับผู้ป่วยรายที่ 8033
30 กันยายน 2564 09.00-18.00 น. -ไปหาเพื่อนที่ ม.4 ตำบลหนองสรวง พูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน 4 คน
1-3 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. -ไปหาเพื่อนที่ ม.4 ตำบลหนองสรวง พูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน 4 คน
4-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และวันที่ 6 ต.ค.64 ทราบผลการตรวจญาติพบเชื้อ covid-19
7 ตุลาคม 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี
8 ตุลาคม 2564 10.00 น. -ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น