Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8168 | รายที่ 8169 | รายที่ 8171 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8169 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 30 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ทำงานอยู่บ้านน๊อคดาวน์ ที่มีการระบาด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ ขับรถมอเตอร์ไซต์พร้อมกับสามีไปทำงาน
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ ขับรถมอเตอร์ไซต์พร้อมกับสามีไปทำงาน
02 ตุลาคม 2564 06.00 - 18.00 น. หยุดงานอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
3 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ ขับรถมอเตอร์ไซต์พร้อมกับสามีไปทำงาน ดื่มน้ำร่วมกระติกน้ำเดี่ยวกันกับผู้ป่วย
07 ตุลาคม 2564 07.30- 11.30 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
07ตุลาคม 2564 12.00 น. แยกกักตัวที่ทุ่งนา
08 ตุลาคม 2564 10.00 น. รับทราบผลตรวจ Covid-19 ผล Positive เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น