Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8174 | รายที่ 8183 | รายที่ 8184 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8183 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 17 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีเสมหะ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7638 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 20 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
5 - 20 กันยายน 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์อยู่บ้าน พร้อมกับน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7638 จังหวัดกาฬสินธุ์)
21 กันยายน 2564 07.00 – 08.00 น. ผู้ป่วยไปงานบุญข้าวสาก ที่วัดสะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับแม่
22 - 23 กันยายน 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
24 กันยายน 2564 10.00 - 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมน้องและญาติรวม 6 คน
24 กันยายน 2564 11.00 – 11.20 น. ผู้ป่วยไปซื้ออาหารที่ร้าน KFC ในห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า แล้วกลับบ้าน
25 - 26 กันยายน 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
27 กันยายน 2564 16.00 – 16.20 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไปกดเงินที่ตู้ ATM ธกส.ดอนจาน แล้วกลับบ้าน
28 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าน้องสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
28 กันยายน 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถกู้ชีพ อบต.สะอาดไชยศรี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล รอบที่ 1
29 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID – 19
29 กันยายน 2564 10.30 น. ผู้ป่วยมีอาการเริ่มมีเสมหะ
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถกู้ชีพ อบต.สะอาดไชยศรี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล รอบที่ 2
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน สรุปผลตรวจไม่ได้ ส่งตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 จ.ขอนแก่น รอผล 3 วัน
6 - 7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ไม่ได้ไปไหน แพทย์ให้แยกกักตัวบ้าน และติดตามอาการในระหว่างรอผล
8 ตุลาคม 2564 13.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
8 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น