Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8183 | รายที่ 8184 | รายที่ 8191 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8184 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไมเกรน
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัดช่วง 14 วันย้อนหลัง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 08.00-13.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับญาติ 2 คนไปรับวัคซีนที่ รพ.วัฒนา-อุดรธานี (สวมแมสตลอดเวลา)
21 กันยายน 2564 13.00-14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับได้แวะเติมน้ำมันที่ปั้มในอ.เมือง และซื้อของที่โลตัสสาขากุมภวาปี จ.อุดรธานี
21 กันยายน 2564 14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางถึงบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
22-24 กันยายน 2564 09.00-18.00 น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
22-24 กันยายน 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
25 กันยายน 2564 09.00-14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพาแม่ไปหาหมอที่คลินิก นพ.ทรงวุฒิ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีพี่สาวและหลานสาวมาเล่นด้วย
27 กันยายน 2564 09.00 - 09.15 น. ผู้ป่วยไปทำธุระที่ธนาคาร ธกส.สาขาท่าคันโท
27 กันยายน 2564 09.15 - 18.00 น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
27 กันยายน 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564- 1 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
28 กันยายน 2564- 1 ตุลาคม 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 06.00-17.00 น. -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปซื้อของที่ตลาดศรีธาตุ จ.อุดรธานี
3 ตุลาคม 2564 11.00-14.00 น. -ผู้ป่วยพาสุนัขไปหาหมอที่คลีนิคปันสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
3 ตุลาคม 2564 14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
4-5 ตุลาคม 2564 09.00 - 09.15 น. -ผู้ป่วยไปทำธุระที่ธนาคาร ธกส.สาขาท่าคันโท
4-5 ตุลาคม 2564 09.15 - 09.30 น. -ผู้ป่วยไปทำธุระที่ธนาคาร ออมสิน.สาขาท่าคันโท
4-5 ตุลาคม 2564 09.30 - 18.00 น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
4-5 ตุลาคม 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 09.00-18.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ตุลาคม 2564 18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
6 ตุลาคม 2564 18.30-18.40 น. -ผู้ป่วยซื้อยาที่ร้านขายยาในอำเภอท่าคันโท (สวมแมสตลอดเวลา)
6 ตุลาคม 2564 18.40-19.00 น. -ผู้ป่วยซื้อของที่ เซเว่นปั้มปตท.ท่าคันโท(สวมแมสตลอดเวลา)
7 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. -ผู้ป่วยไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ผล ATK พบเชื้อ (Positive)
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. -ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 07.00 น. -รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจ PCR พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
8 ตุลาคม 2564 08.00 น. -ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น