Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8184 | รายที่ 8191 | รายที่ 8192 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8191 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 54 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด นครราชสีมา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 09/10/2564
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
02 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
09 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
09 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น