Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8192 | รายที่ 8196 | รายที่ 8197 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8196 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 18.00 - 19.00 น. ออกเดินทางจากเรือนโครงสร้างเบาโคกคำม่วง โดยรถยนต์ส่วนตัว นั่งกระบะหลังด้วยกัน 4 คน (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก พักอาศัยด้วยกัน 2 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก ไม่สวมหน้ากากอนามัย
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก ไม่สวมหน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก ไม่สวมหน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 07.00 -08.30 น. เดินทางไปสถานควบคุมความประพฤติที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวนั่งกระบะหลัง ด้วยกัน 4 คน
4 ตุลาคม 2564 09.00-10.30 น. รายงานตัวที่สถานควบคุมความประพฤติ
4 ตุลาคม 2564 10.00-11.00 น. แวะซื้อของที่ห้างบิ๊กซี ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
4 ตุลาคม 2564 11.00-14.00 น. เดินทางกลับบ้าน รับประทานอาหารบนรถ
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่8202 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่8202 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ได้รับการตรวจ ATK มีผลตรวจพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่จุดพักคอย
8ตุลาคม 2564 10.00-11.00 น. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น