Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8196 | รายที่ 8197 | รายที่ 8198 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8197 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 18.00 - 19.00 น. เดินทางออกจากเรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วง โดยรถยนต์ส่วนตัวนั่งกระบะหลัง นั่งด้วยกันกับเพื่อน 4 คน (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
29 กันยายน 2564 19.00 น. ถึงบ้านพัก หมู่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564 19.00-19.10 น. ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนที่บ้านโนนมะค่า ตำบลกุงเก่า (ใส่หน้ากากบางเวลา) และกลับบ้านพักผ่อน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
30 กันยายน 2564 19.00-20.00 น. ไปเก็บเห็ดกับน้องชาย
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก เริ่มมีอาการไข้ ซื้อยากินเองที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 07.00-08.30 น. เดินทางไปสถานควบคุมความประพฤติที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว นั่งกระบะหลัง ไปด้วยกัน 4 คน (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
4 ตุลาคม 2564 09.00-10.00 น. รายงานตัวสถานควบคุมความประพฤติที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
4 ตุลาคม 2564 10.00-11.00 น. เดินทางออกจากสถานควบคุมความประพฤติศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว นั่งกระบะหลัง ไปด้วยกัน 4 คน แวะซื้อเสื้อผ้าเด็กที่ห้างบิ๊กซีที่แผนกเสื้อผ้าเด็ก (ใส่หน้ากากตลอดเวลา)
4 ตุลาคม 2564 11.00-14.00 น. เดินทางกลับอำเถอท่าคันโท รับประทานอาหารบนรถ
4 ตุลาคม 2564 14.00 น. แวะนำเสื้อผ้าไปฝากให้บุตรสาว ที่หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
4 ตุลาคม 2564 18.00 น. ได้รับแจ้งข่าวว่าเพื่อนในเรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วงตวจพบเชื้อโควิด-19
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเคลื่อนที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ได้รับการตรวจด้วย ATK มีผลพบเชื้อโควิด-19 และส่ง RT-PCR
8 ตุลาคม 2564 08.30 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น