Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8197 | รายที่ 8198 | รายที่ 8199 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8198 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 72 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-28 กันยายน 2564 07.00 - 08.00 น. ไปวัดตอนเช้าทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 กันยายน 2564 07.00 - 08.00 น. ไปวัดตอนเช้า ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 กันยายน 2564 11.00 - 13.00 น. ญาติที่ตำบลหนองใหญ่มาเยี่ยม จำนวน 7 คน (2 คน มีอาการไข้หวัด) ไม่สวมหน้ากากอนามัย
29 กันยายน 2564 13.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปที่วัดท่าไฮ เพื่อไปเยี่ยมหลวงปู่ (พร้อมกับญาติ 7 คน) สวมหน้ากากอนามัยบางเวลา
29 กันยายน 2564 14.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปที่วัดท่าไฮ เพื่อไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี (พร้อมกับญาติ 7 คน) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 กันยายน 2564 15.00 น. บุตรสาวขับรถไปรับที่อำเภอหนองกุงศรี ไปด้วยกันกับบุตร 2 คน
30 กันยายน 2564 15.00 น. ไปวัดตอนเช้า ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 15.00 น. ไปวัดตอนเช้า ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 11.00-10.05 น. บุตรสาว และหลาน 2 คน พายายไปเสียภาษีโดยรถยนต์ส่วนตัว แวะเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท.สาขาท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 11.00-11.10 น. เสียภาษีที่สรรพากร อำเภอหนองกุงศรี
30 กันยายน 2564 11.30-11.40 น. เดินทางไปร้านพรชัยสังฆภัณฑ์ อำเภอห้วยเม็ก เพื่อซื้อโกศ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
30 กันยายน 2564 11.40 น. เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะบ้านญาติที่บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่
30 กันยายน 2564 13.20 น. เดินทางกลับ
30 กันยายน 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ไอ กินยาเองที่บ้าน
1-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. บุตรสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8184)เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีอาการไข้วันที่ 4 ตุลาคม 2564ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ได้รับการตรวจด้วย ATK ผลพบเชื้อ กลุ่ม HRC จึงติดตามไปตรวจ และกักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 20.00 น. ผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการเหนื่อย และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
8 ตุลาคม 2564 08.30 น. โรงพยาบาลท่าคันโทแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น