Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8198 | รายที่ 8199 | รายที่ 8200 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8199 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 73 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 - 29 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน นอนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
30 ก.ย. 2564 ช่วงเช้า ไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่จังหวัดขอนแก่น บ่อนแห่งหนึ่งในบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ก.ย. 2564 ช่วงบ่าย ไปนั่งร่วมวงไพ่ แต่ไม่ได้ร่วมเล่นเพราะขาเต็มก่อน ที่บ่อนแห่งหนึ่งในบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 2 (แถวบ้านรายที่ 7962) ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
1 ต.ค. 2564 10.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ ได้รับแจ้งจากทาง SRRT อำเภอห้วยเม็ก ว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลเป็น Detected ให้ติดต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และให้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทันที
1 ต.ค. 2564 14.00 น. ได้รับคำสั่งแยกกักตัว และเข้ารับการแยกกักตัวที่ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่
3 ต.ค. 2564 11.00 น. ตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ผลเป็น Negative
4-7ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน แยกกักตัวที่ LQ เทศบาลตำบลคำใหญ่
8 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
9 ต.ค. 2564 09.00 น. ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลเป็น Detected
9 ต.ค. 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น