Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8199 | รายที่ 8200 | รายที่ 8202 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8200 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ อาเจียน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
29 กันยายน 2564 11.00 - 13.00 น. มีญาติเดินทางมาเยี่ยม 7 คน (มีอาการไข้ ไอ 2 คน)
30 กันยายน 2564 10.00 - 11.10 น. เดินทางไปกับมารดา พายายไปเสียภาษีที่สรรพากร อำเภอหนองกุงศรีไม่ได้ลงรถ ใส่หน้ากากอนามัย
30 กันยายน 2564 11.10- 11.40 น. เดินทางไปร้านพรชัยสังฑทาน อำเภอห้วยเม็ก พายายไปซื้อโกศ ไม่ได้ลงจากรถ
30 กันยายน 2564 11.40-13.20 น. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่
30 กันยายน 2564 13.20 น. เดินทางกลับบ้าน
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 21.00 น. เริ่มมีอาการไข้ คลื่นไส้อาเจียน กินยาเองที่บ้าน
5-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8184)
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น