Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8200 | รายที่ 8202 | รายที่ 8203 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8202 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
29 กันยายน 2564 19.00 น. พี่ชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8197 เดินทางมาจากเรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ได้รับการตรวจด้วย ATK ผลตรวจพบเชื้อ และได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่จุดพักคอย
8 ตุลาคม 2564 08.30 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น