Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8202 | รายที่ 8203 | รายที่ 8205 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8203 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก ไอ จาม เสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.64 10.00 น. – เดินทางไปซื้อของที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า กับแม่ (สวมแมสตลอดเวลา)
27 ก.ย.64 12.00 น. – เดินทางกลับจากไปซื้อของที่กาฬสินธุ์พลาซ่า ถึงบ้านพัก รพ.
27 ก.ย.64 13.00 น. – ลงมาพูดคุยนั่งเล่นกับพ่อแม่ที่โรงรถ รพ. (สวมแมสบ้างเป็นบางเวลา)
28 – 30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน – พักอาศัยอยู่ที่แฟลต รพ. ลงมากินข้าวกับพ่อที่โรงจอดรถ รพ. เวลา เช้า เที่ยง เย็น
28 – 30 ก.ย.64 19.00 น. – ออกไปตกปลาที่สะพานปาว เหล่าอ้อย-โนนเมือง
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – ออกไปทุ่งนาบ้านโนนเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กับ ญาติ 2 คน
1 ตุลาคม 2564 03.00 น. – เดินทางกลับที่พัก รพ.
2 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – ออกไปทุ่งนาบ้านโนนเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กับ ญาติและเพื่อนที่กลับจากเรือนจำโคกคำม่วง (ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์) รับประทานอาหารร่วมกัน
2 ต.ค. 64 03.00 น. – เดินทางกลับที่พัก รพ.
3-4 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน – นอนพักผ่อนที่บ้านพัก ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการน้ำมูก เสมหะ
5 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน – นอนพักผ่อนที่บ้านพัก
5 ต.ค.64 15.00 น. – ออกไปซื้อของที่ 7/11 ปตท ร่องคำ (สวมแมสตลอดเวลา)
5 ต.ค.64 15.10น. – เดินทางกลับที่พัก รพ.
5 ต.ค.64 20.00 น. – ออกไปตกปลาที่สะพานปาว เหล่าอ้อย-โนนเมือง กับ ญาติ 2 คน
5 ต.ค.64 03.00 น. – เดินทางกลับที่พัก รพ.
6 ต.ค.64 06.00 น. – ไปตกปลาที่สะพานปาว เหล่าอ้อย-โนนเมือง
6 ต.ค.64 07.00 น. – ได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่เดินทางกลับมาจากโคกคำม่วงมีผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
6 ต.ค.64 08.00 น. – เดินทางไปหาญาติที่เถียงนาบ้านโนนเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (อยู่ด้วยกัน 2 คน)
6 ต.ค.64 17.00 น. – โทรประสานญาติ เพื่อขอเข้ารับการตรวจ COVID-19
6 ต.ค.64 17.30 น. – เข้ารับการตรวจ COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ โดยวิธี ATK ผล Positive
6 ต.ค.64 18.00 น. – Admit ที่ รพ.ร่องคำ เพื่อรอตรวจยืนยันโดยวิธี PCR
7 ต.ค.64 10.00 น. – เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี PCR เพื่อยืนยันผล ที่ รพ.ร่องคำ
7 ต.ค.64 10.30 น. – Admit ที่ รพ.ร่องคำ เพื่อรอผลตรวจ
7 ต.ค.64 23.00 น. – โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น