Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8203 | รายที่ 8205 | รายที่ 8208 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8205 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-4 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ทำงานที่บ้านนอคดาวน์ สมเด็จ กลับบ้าน
5 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ทำงานที่บ้านนอคดาวน์ สมเด็จ เพื่อนที่ทำงานตรวจพบเชื้อโควิด
6 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ซื้อชุดตรวจมาตรวจเองกับภรรยา ผลบวก ภรรยาลบ
7 ตุลาคม 2564 08.00-12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น