Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8205 | รายที่ 8208 | รายที่ 8210 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8208 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 16 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-24 กันยายน 2564 ทุกวัน – WHF กักตัวเรียนออนไลน์ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 กันยายน 2564 11.00-13.30 น. – ออกไปเล่นกับเพื่อนที่ โรงเรียนในตำบลนาโก กับเพื่อนจำนวน 4 คน เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน (เพื่อนติดตามได้)
26 ก.ย.-1 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 012.00-14.00 น. - ไปเล่นกับเพื่อนทีมเดิม กินข้าว กินส้มตำด้วยกัน เสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน ได้ไปแวะซื้อของกิน ของใช้ ที่ร้านค้า ม.4 ประมาณ 5 นาที ก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนต่อ
3 ตุลาคม 2564 12.30 – 13.30 น. – ไปกินก๋วยจั๊บร้านอาหารในตำบลนาโก กับเพื่อนกลุ่มเดิม แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
4-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 ตุลาคม 2564 009.30 – 10.30 น. – รถ รพร.กุฉินารายณ์ออกมารับเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สาเหตุที่ได้ไปตรวจเพราะว่าเมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 บิดามีอาการ ไข้ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ผลตรวจ พบเชื้อ
– รพร.กุฉินารายณ์ รับเข้ารักษาในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น