Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8208 | รายที่ 8210 | รายที่ 8211 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8210 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8119 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ึ7 ตุลาคม 2564 09.00 น. - บุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด19(ผู้ป่วยรายที่ 8119)
8 ตุลาคม 2564 13.30-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19(SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น