Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8214 | รายที่ 8217 | รายที่ 8220 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8217 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. – 3 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน แต่ได้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิดยืนยันวันที่ 1 ต.ค.64 รายที่ 7729 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
4 ต.ค. 64 กลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นลบ
4 ต.ค. 64 กลางคืน อยู่บ้าน (บ้านเลขที่ 322 หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
5 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้านกับผู้ป่วย โควิดยืนยันวันที่ 5 ต.ค.64 รายที่ 8023 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
6 - 7 ต.ค. 64 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
8 ต.ค. 64 9.00 น. กักตัวอยู่บ้านทราบว่าน้องสาวที่กักตัวด้วยกับตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) (ผู้ป่วย โควิดยืนยันวันที่ 8 ต.ค.64 รายที่ 8166 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
8 ต.ค. 64 10.00 น. เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR
เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
9 ต.ค. 64 9.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น