Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8217 | รายที่ 8220 | รายที่ 8224 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8220 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดาและน้องชาย
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดา น้องชาย และบิดา (บิดาออกจากสถานคุมประพฤติ)
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดา น้องชาย และบิดา
1-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน กับมารดา น้องชาย และบิดา
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ของบิดามารดา ผลพบเชื้อโควิด-19
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษา
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผล RT-PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น