Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8224 | รายที่ 8226 | รายที่ 8228 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8226 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่8116


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านหนองแสง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ (ครอบครัว 3 คน)
2 ตุลาคม 2564 07.30 น. - มารดา(ผู้ป่วยรายที่ 8116) มาหาเพื่อจะรับกลับบ้าน ที่หมู่ที่ 9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ(ลูก 2 คน)
12.30 น. - เดินทางไปซื้อตำป่าที่บ้านหนองบัวโดนกับมารดา(ผู้ป่วยรายที่ 8116)
13.30 น. - เดินทางกลับบ้าน หมู่ที่ 9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ
3-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 ตุลาคม 2564 08.30-12.00 น. - ไปเล่นที่โรงเรียนบ้านโพธิ์คำกับคุณครู
13.30-15.00 น. - เดินทางไปเล่นที่ห้วยสังเคียบ (เพื่อน 7 คน) / กลับบ้าน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - ไปเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้าน (4คน) ทราบ ผลตรวจ ATK มารดา พบเชื้อโควิด19 (รอผล PCR)
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ทราบผลตรวจของมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8116) ตวรจพบเชื้อโควิด - 19
09.30 -12.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น