Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8226 | รายที่ 8228 | รายที่ 8231 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8228 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 30 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า เดินทางจากเรือนจำโคกคำม่วงด้วยรถกระบะ(นั่งท้ายกระบะ) โดยบิดา-มารดา ไปรับกลับ
1 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ท้องเสีย มีไข้ ปวดศีรษะ จึงพักผ่อนที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ซื้อของที่ร้านข้างบ้าน) เนื่องจากไม่สบายจึงกลับมาพักผ่อน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน มีเพื่อนจากต่างอำเภอที่ออกจากเรือนจำพร้อมกันโทรมาแจ้งข่าวเรื่องการติดโควิด-19 จึงกักตัวที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19
7 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น