Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8231 | รายที่ 8233 | รายที่ 8234 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8233 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 47 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอห่างๆ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้สูงอายุ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 11.30 - 13.30 น. ไปที่คลีนิกแห่งหนึ่งกับเพื่อนร่วมกัน 5 คนโดยรถยนต์ส่วนตัว ใส่หน้ากากอนามัย
30 กันยายน 2564 06.00 - 24.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
1 ตุลาคม2564 07.00 - 07.30 น. ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าในชุมชน ม.12 ใส่หน้ากากอนามัย
2 ตุลาคม 2564 07.00 - 07.30 น. ซื้อกับข้าวตามรถพุ่มพวงที่เข้ามาขายในหมู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 15.00 - 15.30 น. ปั่นจักรยานไปที่สวนให้อาหารเป็ด
4 ตุลาคม 2564 08.00 - 08.30 น. ไปบ้านเพื่อนในหมู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัย
5-6 ตุลาคม 2564 08.00 - 08.30 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
7 ตุลาคม 2564 10.00 - 12.30 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็วที่ โรงพยาบาลกมลาไสย ผลไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19
8-15 ตุลาคม 2564 10.00 - 12.30 น. กักตัวที่บ้านตัวเอง
1ุ6 ตุลาคม 2564 11.00 - 12.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็วเอง ผลพบเชื้อโควิด-19
1ุ7 ตุลาคม 2564 11.00 - 12.30 น. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น