Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8233 | รายที่ 8234 | รายที่ 8236 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8234 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8116


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 กันยายน -1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน ที่บ้านหนองแสง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ (3คน)
2 ตุลาคม 2564 07.30 น. - มารดา(ผู้ป่วยรายที่8116)มารับกลับบ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ (2คน)
3-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน(ุ6คน)
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ไปเล่นที่โรงเรียนบ้านโพธิ์คำกับคุณครู
ช่วงบ่าย - เดินทางไปห้วยสังเคียบกับเพื่อน 7 คน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เล่นกับเพื่อนในหมู่บ้าน 4 คน มารดาผลตรวจ ATK พบเชื้อโควิด19 (รอผล PCR)
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลมารดาติดเชื้อโควิด19 (ผู้ป่วยรายที่8116)
09.30-12.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น