Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8234 | รายที่ 8236 | รายที่ 8237 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8236 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 56 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้าน ไปกรีดยางที่สวน กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
24 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น – เดินทางไปรับวัคซีนที่ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้านไม่ได้ไหน
25-30 กันยายน 2564 7.00 - 17.30 น. – ไปถอนมันกับเพื่อนบ้าน ทั้งหมด 6 คน กินข้าวด้วยกัน กินน้ำแก้วเดียวกัน ทั้งหมดติดตามได้
1-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปกรีดยางแต่เช้ามื้อ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
3 ตุลาคม 2564 10.30 น. – ไป รพสต.นาโก ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับยากลับบ้านพักผ่อนไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – ไปกรีดยางแต่เช้ามื้อ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
5 ตุลาคม 2564 09.10 น. – ไป รพสต.นาโก ด้วยอาการจมูกไม่ได้กลิ่น เจ้าหน้าที่แนะนำให้กลับบ้านกักตัวรอเข้าตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
6 ตุลาคม 2564 09.00 น. – รถ รพร.กุฉินารายณ์ออกรับเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผล พบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น