Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8236 | รายที่ 8237 | รายที่ 8238 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8237 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่8012(มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ก.ย.-3 ต.ค. 2564 06.00-08.00 น. - พามารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8012)ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
09.00 - 18.00 น. - เปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่บ้านช่วยมารดา
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก ATK ที่ รพ.สต.บ้านขมิ้น (ผลไม่พบเชื้อ)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการ ไอ และ เจ็บคอ
13.00 - 14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สต.บ้านขมิ้น (ผลบวก)
14.30 - 15.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น