Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8237 | รายที่ 8238 | รายที่ 8240 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8238 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 45 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 3/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - ร่วมงานศพที่บ้านโคกโก่ง ทีมแม่ครัว เสร็จงานแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
4/10/2564 08.30 น.- 20.00 น. - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
5/10/2564-7/10/2564 07.00 น.-18.00 น. - ร่วมงานศพที่บ้านโคกโก่ง ทีมแม่ครัว งานที่2 เสร็จงานกลับบ้าน ไม่ได้ไปไหน
8/10/2564 - 10/10/2564 08.30 น.–19.00 น - พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น.–10.00 น - ทราบว่ามีทีมแม่ครัวที่ใกล้ชิด ติดเชื้อโควิด ได้รับคำสั่งกักตัว เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงสูง ออกไปกักตัวที่เถียงนา
12/10/2564 08.00 น. - 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับเถียงนาที่กักตัวไม่ได้ไปไหน
13/10/2564 – 16/10/2564 07.00 น. - 20.00 น. - กักตัวที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
17/10/2564 07.00 น.- 08.00 น - เริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น เสียงแหบ กักตัวที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
18/10/2564 08.00 น. - 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ กักตัวที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน
19/10/2564 08.00 น.-14.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น