Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8238 | รายที่ 8240 | รายที่ 8243 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8240 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
1 ตุลาคม 2564 12.00 น. ไปบ้านลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19)
2-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน ทราบผลลูกสาวตรวจพบเชื้อโควิด-19
7 ตุลาคม 2564 12.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 12.00 น. แจ้งผลเบื้องต้นพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
9 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผล RT-PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น