Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8240 | รายที่ 8243 | รายที่ 8245 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8243 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 30 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 สามีออกจากเรือนจำโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และ เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน สามีตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี ATK โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น