Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8243 | รายที่ 8245 | รายที่ 8248 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8245 คำม่วง

เพศ ชาย อายุ 54 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน 2564 - 1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมัน กับเพื่อนบ้าน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมัน หลังเลิกงานไปกินข้าวและร่วมวงดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อน และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8065 ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและใช้แก้วร่วมกัน
3-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมันกับเพื่อนบ้าน หลังเลิกงานกลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมันกับเพื่อนบ้าน หลังเลิกงานกลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน ทราบผลการตรวจของเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8065) พบเชื้อ SAR-CoV-2
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่จุดตรวจเชิงรุกในหมู่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2 ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น