Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8245 | รายที่ 8248 | รายที่ 8249 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8248 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าคันโท ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-29 กันยายน 2564 07.30 - 07.40 น. ไปซื้อของใช้และอาหารที่ร้านค้าทั้ง 2 ร้านในหมู่บ้านทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัย
22-29 กันยายน 2564 08.00 - 15.30 น. อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้กากอนามัย
22-29 กันยายน 2564 15.30-15.50 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัทแป้งมันสำปะหลัง อำเภอท่าคันโท โดยรถจักรยานยนต์ ใส่หน้ากากอนามัย
22-29 กันยายน 2564 16.00 - 24.00 น. ทำงานที่บริษัทแป้งมัน มีเพื่อนร่วมงาน 6 คน ใส่หน้ากากอนามัย
1-3 ตุลาคม 2564 07.30 - 07.50 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัทแป้งมันสำปะหลัง อำเภอท่าคันโท โดยรถจักรยานยนต์ ใส่หน้ากากอนามัย
1-2 ตุลาคม 2564 08.00 - 16.00 น. ทำงานที่บริษัทแป้งมัน มีเพื่อนร่วมงาน 6 คน ใส่หน้ากากอนามัย
1-2 ตุลาคม 2564 17.30 - 17.40 น. ไปซื้อของใช้และอาหารที่ร้านค้าทั้ง 2 ร้านในหมู่บ้านทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 08.00 - 16.00 น. ทำงานที่บริษัทแป้งมัน มีเพื่อนร่วมงาน 6 คน ใส่หน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 16.00 - 16.10 น. แวะซื้อชูชิที่ตลาดท่าคันโท
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวั้น ไปปลูกมันสำปะหลัง จ้างเหมาคนงาน จำนวน 9 คน
4 ตุลาคม 2564 17.30 - 17.40 น. ไปซื้อของใช้และอาหารที่ร้านค้าทั้ง 2 ร้านในหมู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 23.00 น. บุตรชาย มีอาการไข้ กินยาเองที่บ้าน
5-7 ตุลาคม 2564 08.00 - 16.00 น. ทำงานที่บริษัทแป้งมัน มีเพื่อนร่วมงาน 6 คน ใส่หน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 16.00 น. ไปกินเนื้อย่างที่บ้านญาติ จำนวน 13 คน
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการคัดกรองโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ได้รับการตรวจ ATK มีผลเป็นบวก ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่จุดพักคอย
9 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น