Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8249 | รายที่ 8251 | รายที่ 8252 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8251 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังในพื้นที่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ก.ย. - 6 ต.ค. 2564 03.00-10.00 น. - จำหน่ายไก่สดที่ตลาดเทศบาลตำบลสมเด็จ กลับบ้าน
ึ7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สมเด็จ (ผลบวก)
14.00 - 15.00 น. - เข้ารับการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล) กักตัวที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น