Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8259 | รายที่ 8263 | รายที่ 8269 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8263 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 28 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน 2564 12.00 - 16.30 น. - เดินทางมาจากเรือนจำโคกคำม่วงโดยมารถยนต์กับเพื่อน ลงรถที่อำเภอห้วยผึ้ง แล้วต่อรถตู้โดยสารจากห้วยผึ้งมาลงรถที่บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ต่อรถวินมอเตอร์จากบัวขาวมานาโก
ช่วงประมาณ 16.30-17.00 น. ถึงบ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 09.00 - 00.00 น. - ไป รพร.กุฉินารายณ์ โดยรถยนต์กับเพื่อน 1 คน
หลังจากนั้นกลับบ้าน ไปนา
29 กันยายน-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปนา ไปหาเพื่อน
4 ตุลาคม 2564 07.30 - 17.00 น. - ไปรับจ้างขับรถเกี่ยวข้าว
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปนา
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
7 ตุลาคม 2564 9.00 - 11.00 น. - ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ โดยรถ EMS อบต.นาโก ผลพบเชื้อ โควิด-19
8 ตุลาคม 2564 19.00 - 19.00 น. - รถ รพร.กุฉินารายณ์ ออกมารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น