Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8263 | รายที่ 8269 | รายที่ 8270 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8269 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 22 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ และปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 6 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก
5 - 6 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
7 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก
8 - 9 ตุลาคม 2564 06.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
10 - 11 ตุลาคม 2564 13.00 – 22.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก
13 ตุลาคม 2564 06.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
13 ตุลาคม 2564 16.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเอาของที่บ้าน ม.3 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 06.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์
15 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์พร้อมเพื่อนร่วมงานรวม 5 ราย
16 - 17 ตุลาคม 2564 13.00 – 22.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์ และเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และปวดกล้ามเนื้อ
18 ตุลาคม 2564 13.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่รพ.ดอนจาน และรับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR
19 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
19 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น