Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8269 | รายที่ 8270 | รายที่ 8273 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8270 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 26 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 12.00-13.00 น. เดินทางจากเรือนจำโคกคำม่วงโดยรถกระบะของญาติโดยนั่งท้ายกระบะพร้อมกับเพื่อนอีก 1 คน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทุ่งนา แล้วกลับบ้าน
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปรับจ้างขุดมันที่บ้านค้อ ซึ่งเป็นไร่ของชาวบ้านหนองโง้ง มีคนไปด้วย 5 คน ด้วยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว รวมผู้ทำงานด้วยกัน 6 คน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปรับจ้างขุดมันที่บ้านค้อ ซึ่งเป็นไร่ของชาวบ้านหนองโง้ง มีคนไปด้วย 5 คน ด้วยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว รวมผู้ทำงานด้วยกัน 6 คน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วย
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วย
6 ตุลาคม 2564 08.30-10.30 น. อยู่บ้านไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วย
6 ตุลาคม 2564 11.30 เป็นต้นไป อยู่บ้านไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วย
7 ตุลาคม 2564 08.00-15.00 น. ไปรับจ้างดายหญ้ามัน มีผู้สัมผัสทั้งหมด 7 คน โรงพยาบาลแจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
8 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น