Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8270 | รายที่ 8273 | รายที่ 8276 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8273 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน
12 ตุลาคม 2564 8.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด ผลไม่พบเชื้อ
12 ตุลาคม 2564 12.00 กลับมาจาก รพ. กักตัวที่ บ้านพัก ผลไม่พบเชื้อ
13-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทำกิจกรรมภายในบ้าน
19 ตุลาคม 2564 08.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด
19 ตุลาคม 2564 12.00 กลับมาจาก รพ.ยางตลาด
20 ตุลาคม 2564 06.00 กักตัวอยู่บ้าน และได้รับแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น