Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8276 | รายที่ 8279 | รายที่ 8280 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8279 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. ไปฉีดวัคซีน Pfizer ที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
8 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
11 ตุลาคม 2564 11.00 น. มารดาเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (กทม.)
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 08.00 น. - 22.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 23.00 น. ไปร่วมงานศพญาติ ที่บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก พร้อมกับมารดาและน้องชาย
14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (บิดา) เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (กทม.)
14 ตุลาคม 2564 15.40 น. เดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวพร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (บิดา)และน้องชายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในอำเภอห้วยเม็ก
14 ตุลาคม 2564 18.00 น. กินเนื้อย่างร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (บิดา) และครอบครัว
15 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15 ตุลาคม 2564 11.00 น. เดินทางไปกินข้าวที่ร้านบ้านย่าคาเฟ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (บิดา) และครอบครัว
16 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 09.30 น. ผลตรวจเป็น Detected เข้ารับการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น