Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8279 | รายที่ 8280 | รายที่ 8281 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8280 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอตอนกลางคืน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ออกไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำบ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
11 ตุลาคม 2564 11.00 น. มารดาเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (กทม.)
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ออกไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำบ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
13ตุลาคม 2564 23.00 น. ไปร่วมงานศพญาติ บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (บิดา) เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (กทม.)
14 ตุลาคม 2564 15.45 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในอำเภอห้วยเม็ก พร้อมกับพี่ชายและผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283
15 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15 ตุลาคม 2564 11.00 น. ไปรับประทานอาหารที่ร้านบ้านย่าคาเฟ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับมารดา, พี่ชายและผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283
16 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ออกไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำบ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 09.30 น. ผลตรวจเป็น Detected เข้ารับการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น