Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8281 | รายที่ 8282 | รายที่ 8283 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8282 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ The CW Place กทม.
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ The CW Place กทม.
7 ตุลาคม 2564 19.00 น. ไปตลาดสายใต้ใหม่ กทม.
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ The CW Place กทม.
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ The CW Place กทม.
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ The CW Place กทม.
11 ตุลาคม 2564 04.00 น.-11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนา บ้านกุดท่าลือ ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมงานศพญาติ และเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีผู้ร่วมเดินทาง 4 คน
12 ตุลาคม 2564 14.00 น. ไปร่วมงานศพญาติ บ้านกุดท่าลือ ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้้งวัน ไปร่วมงานศพญาติ บ้านกุดท่าลือ ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 13.00-15.00 น. ไปร่วมงานฌาปนกิจศพที่วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 15.00 น. สามีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ )
14 ตุลาคม 2564 18.00 น. รับประทานเนื้อย่างร่วมกับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (สามี) พร้อมกับบุตรชาย พ่อแม่ และ พี่ชาย
15 ตุลาคม 2564 11.00 น.-12.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านบ้านย่าคาเฟ่ อำเภอห้วยเม็ก พร้อมกับบุตรชาย 2 คน น้องสาว และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (สามี)
15 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านกุดท่าลือ ม.6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยา ในอำเภอห้วยเม็ก เนื่องจากสามี มีอาการเจ็บคอ และไอ
16 ตุลาคม 2564 10.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไป 7-Eleven ที่ตลาดแม่บุญล้น
16 ตุลาคม 2564 11.20 น. ผู้ป่วยตรวจ ATK ให้ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8283 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (สามี) ผลตรวจ Positive
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
18 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
19 ตุลาคม 2564 09.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น