Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8285 | รายที่ 8290 | รายที่ 8292 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8290 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8508,8470


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
12 ตุลาคม 2564 10.00-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไป ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ วัดบ้านกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากญาติข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8470)ตรวจพบโควิด-19
12 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ
14-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ที่ วัดสว่างอรุณดงบัง หมู่ 5 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-Co-V.2)
19 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น